Bergensprogrammet

Fra Bergensprogrammet til Miljøløftet

Twitter FB Publisert fredag 2. mars 2018. Sist oppdatert fredag 2. mars 2018

Ved årsskiftet 2017-2018 ble Bergensprogrammet avløst av Miljøløftet.

Miljøløftet er samlebetegnelsen på den nye byvekstavtalen i Bergen og bypakke Bergen, og er i praksis en videreføring av Bergensprogrammet.

Med Miljøløftet står Bergen overfor en storstilt fremtidssatsing. Målet er en bedre by å bo og ferdes i. Det skal bli bedre fremkommelighet for alle trafikantgrupper, renere luft å puste i, mindre trafikkstøy og lavere klimautslipp.

De neste 20 årene skal Miljøløftet investere for drøye 29 milliarder. Bergenserne kan blant annet glede seg over:

  • utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane
  • bedre tilbud for buss, sykkel og gange
  • bedre og tryggere fremkommelighet for alle trafikantgrupper

Byvekstavtalen for Bergen ble inngått mellom Staten v/Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune i juni 2017. Bypakke Bergen sikrer finansieringen av Miljøløftet, og ble vedtatt i stortinget i desember 2017.

Signerer Byvekstavtalen i Bergen. Fra venstre: Så vidt synlig i bildet fungerende fylkesordfører Pål Kårbø, jernbanedirektør Elisabeth Enger, vegdirekør Terje Moe Gustavsen og byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti. I bakgrunnen ser vi Hans Silborn fra Vegdirektoratet og Lars Rugtvedt fra Jernbanedirektoratet. (foto: Ingrid Feet Bjørgo)

Miljøløftets nettside er under utvikling og vil etter planen publiseres i slutten av april 2018. I mellomtiden finnes mer informasjon om Miljøløftet her.

Kategorier: ForsideUncategorized