Bergensprogrammet

Trafikksikkerhet

Twitter FB Publisert onsdag 15. september 2010. Sist oppdatert torsdag 8. november 2012

 

Målet for trafikksikkerhetsarbeidet er at det skal skje færre trafikkulykker i Bergen. Årlig skades rundt 500 mennesker i bergenstrafikken.

Hovedvekten legges på reduksjon av ulykker med alvorlig skade, som utforkjørings- og møteulykker utenfor tettbygd strøk, samt fotgjenger- og syklistulykker innenfor tettbygd strøk.

Trygghetsfølelsen for gående og syklende skal økes, med spesiell fokus på skoleveier.

Les mer om Bergensprogrammet og trafikksikkerhet 2002 – 2011 (PDF)
Les mer om trafikksikkerhetstiltak for perioden 2006 – 2009 (PDF)