Bergensprogrammet

Trolleybusslinje på Strandkaien

Twitter FB Publisert onsdag 3. oktober 2012. Sist oppdatert torsdag 25. juli 2013
  • Ferdig: 01.10.2003
  • Kostnad: 8 mill.kr.
  • Fase: Ferdig

Som en del av arbeidet med å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken ble Trolleybusslinjen flyttet til Strandkaien i 2003.  Det ble etablert nye busstopp, master og fundament for trolleybuss. Prosjektet hadde en kostnad på 8 mill. kr.