Bergensprogrammet

Kollektivtrasé gjennom sentrum

Twitter FB Publisert fredag 24. september 2010. Sist oppdatert fredag 26. juli 2013
  • Byggestart: 01.01.2003
  • Ferdig: 01.12.2003
  • Kostnad: 20 mill.kr.
  • Fase: Ferdig

Kollektivfelt fra Lars Hilles gate til Skuteviken ble ferdig etablert i 2003. Kollektivfeltet slipper kollektivtrafikken frem og gjør den forutsigbar og mer attraktiv ved at det blir lettere for bussene å holde rutetidene. Kollektivtraseen bidrar også til å redusere biltrafikken gjennom sentrum over Bryggen.

Bryggen er videre avlastet for trafikk ved at kjørebanen er redusert til to kjørefelt foran Bryggen, traseen er flyttet ut mot kaien og farten er redusert til 30 km/t. Dette var nødvendig for å hindre skadelige rystelser i Bryggen.

I påvente av at Skansentunnelen realiseres og reguleringsplanen for Vågen, kaiene og Bryggen gjennomføres er det gjort en midlertidig tilrettelegging av arealet foran Bryggen. Den permanente opprustningen av Bryggen vil skje når Skansentunnelen står ferdig.

Kollektivfelt i Lars Hilles gate

To kjørefelt foran Bryggen