Bergensprogrammet

Kollektivsnuplass Øvre Kråkenes

Twitter FB Publisert tirsdag 26. februar 2013. Sist oppdatert fredag 23. januar 2015
  • Ferdig: 2015
  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Fase: Planlagt

Ny rutestruktur fra Skyss har gitt behov for snumuligheter for bussen på Øvre Kråkenes. Tiltaket er bygging av rundkjøring for at bussen skal kunne snu ved endeholdeplass. Det vil også bli etablert reguleringsplasser og to busstopp. Reguleringsplanen ble vedtatt i juni 2014. Bevilgning i 2015 er til ferdigstillelse av prosjektering og oppstart av tiltaket.