Bergensprogrammet

Kollektivfelt langs Rv 580 Flyplassvegen

Twitter FB Publisert onsdag 11. januar 2012. Sist oppdatert fredag 20. januar 2012
  • Byggestart: 01.01.2004
  • Ferdig: 01.12.2004
  • Fase: Ferdig

Som en del av kollektivsatsingen i Bergensprogrammet er det bygget kollektivfelt langs Flyplassvegen. Kollektivtraseen skal bidra styrke kollektivandelen av reisende til industriområdet på Kokstad/Sandsli og Flesland Flyplass.

De to ytterste feltene i hver kjøreretning er reservert for buss og taxi. De to øvrige feltene er for allmenn ferdsel. For å bedre trafikksikkerheten er det anlagt fysisk midtdeler mellom kjøreretningene på hele strekningen. Gang og sykkelveg langs vegen lagt ca. tre meter ut til siden fra hovedvegen, og det er anlagt egne over og underganger for gående og syklende som må krysse hovedvegen.

Kollektivfeltet er totalt 3,8 km langt, og hele anlegget var ferdig i 2004.