Bergensprogrammet

Kollektivfelt i Nattlandsveien

Twitter FB Publisert onsdag 31. oktober 2012. Sist oppdatert tirsdag 23. juli 2013
  • Ferdig: 01.07.2009
  • Kostnad: 9,75 mill.kr
  • Fase: Ferdig

I juli 2009 ble det åpnet nytt kollektivfelt i Nattlandsveien. Feltet strekker seg fra Landåstoppen til Ibsensgate. Strekningen er totalt på 560 m og omfatter universell utforming av holdeplasser og opprusting av fortau.

Kollektivfeltet hadde en kostnad på 9,75 mill.kr.