Bergensprogrammet

Kollektivfelt i Årstadveien

Twitter FB Publisert onsdag 31. oktober 2012. Sist oppdatert tirsdag 23. juli 2013
  • Ferdig: 16.05.2009
  • Kostnad: 16,39 mill.kr.
  • Fase: Ferdig

I mai 2009 ble nytt kollektivfelt åpnet i Årstadveien. Kollektivfeltet er 620 meter langt og går i retning sør, fra krysset ved Svartediksveien frem til rundkjøring ved Haukeland sykehus.

Hele Årstadveien er oppgradert og forholdene er blitt bedre tilrettelagt både for kollektivbrukere og fotgjengere. Holdeplassene har fått universell utforming, ny asfalt, kantstein, og det er plantet ny allê med tresorten Søylekirsebær.

Tiltaket hadde en kostnad på 16,39 mill.kr.