Bergensprogrammet

Gang- og sykkeltiltak

Twitter FB Publisert onsdag 15. september 2010. Sist oppdatert fredag 8. april 2016

Det skal etableres et sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Bergen, og det skal være attraktivt og trygt å sykle for alle. Et viktig mål er å få flere til å velge sykkel som transportmiddel fremfor bil. Tiltak for transportsyklistene prioriteres fordi det også gir størst gevinst i forhold til miljø og helse.

Prioriterte tiltak
Bergensprogrammet prioriterer utbedring på fem hovedsykkelruter for transportsyklister.
Landåsruten (Birkelundsbakken – sentrum)
Fjøsangerruten (Fjøsangerkrysset – sentrum)
Sansviksruten (fra Handelshøyskolen – sentrum)
Laksevågruten (Nygård – sentrum)
Fyllingsdalsruten (Oasen – Bergen sentrum)