Bergensprogrammet

Visste du at…

Twitter FB Publisert onsdag 5. mars 2014. Sist oppdatert torsdag 8. mai 2014
  • det tidligere er gjort tre reisevaneundersøkelser for Bergensområdet, henholdsvis i 1992, 2000 og 2008. I undersøkelsen fra 2013 ble rundt 10 500 personer i alderen 13 år og oppover spurt om sin reiseaktivitet.
  • at hver person i Bergensområdet i gjennomsnitt gjennomfører cirka 3,5 turer daglig og hver reise i gjennomsnitt varer 20,4 minutt, ett minutt lenger enn for fem år sidenKilde: Reisevaneundersøkelsen for Bergensområdet 2013.
Kategori: Uncategorized