Bergensprogrammet

Nattlandsveien blir mer sykkelvennlig

Twitter FB Publisert tirsdag 4. november 2014. Sist oppdatert fredag 23. januar 2015

Parkeringsplasser må vike når forholdene for syklende i Nattlandsveien utbedres.

– Nå skal det ryddes opp i skiltingen og vegoppmerkingen. Bakgrunnen for tiltaket er at politiet har påpekt manglende samsvar mellom
skilting, oppmerking og bruk av kjøreareal forbeholdt sykkel, opplyser Trond Hollekim, senioringeniør i Plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen.

En del «stopp forbudt»-skilt skal blant annet fjernes og erstattes med sykkelfeltskilt. Oppmerkingen i veien blir også ny, og sykkelfeltene i begge retninger blir bredere og skal markeres tydeligere.

Skiltoppryddingen skal foregå mellom Birkelundstoppen og Landåssvingen, mens det blir 1400 meter sykkelfelt i strekket mellom Landåstorget og krysset opp mot Nattlandsfjellet. Arbeidet startet i forrige uke, og skal etter planen være ferdig før jul.

Ulykkespunkt

Det mest utsatte punktet langs veien er krysset inn mot Sofus Madsens vei og Rema 1000. Mellom 2004-2013 ble det registrert seks ulykker med personskader på syklister fra sør som kolliderte med bilister fra nord. Krysset ligger i en bakke der syklistene ofte oppnår høy fart. Det er derfor spesielt viktig å få synliggjort at bilister fra nord krysser to kjørefelt, herav et bilfelt og et sykkelfelt.

– Tallet er høyt med tanke på at det er ett bestemt punkt som går igjen, sier Reidun Instanes, senioringeniør i Statens vegvesen og planbestiller for sykkelprosjekt i Bergen.

Hun opplyser at man vil følge nøye med i området etter utbedringen. Deretter vil man evaluere hvorvidt andre tiltak må settes i kraft for å bedre sikkerheten for syklistene ytterligere.

Bort med p-plasser

Utenfor butikken «Matboden» i Nattlandsveien 89 har det i en årrekke vært parkeringsplasser langs hovedveien. Disse skal nå fjernes for å øke sikkerheten for syklistene.

– Vi regner med at parkeringsplassene blir fjernet i løpet av november, sier byggeleder Thor Fridtjov Jensen.

En del av arbeidet i Nattlandsveien vil foregå på kveldstid, og noe på dagtid. Refuger/midtrabatter skal fjernes for å gjøre plass til sykkelfeltet. Det meste av vegoppmerkingen på strekningen skal også fjernes og erstattes med ny oppmerking.

 

 

 

14-2180 - Kart-01 (2)

Frem til jul blir det opprydding i skiltingen langs Nattlandsveien, mellom Birkelundstoppen og Landåssvingen. Det blir også merket opp nye sykkelfelt på 1400 meter av strekket. GRAFIKK: STATENS VEGVESEN

 

DSC_0040

Flere midtrabatter i Nattlandsveien er frest vekk slik at sykkelfeltet kan bli bredere. Det skal også ryddes opp i skiltingen på strekket mellom Landåstorget og krysset opp mot Nattlandsfjellet. FOTO: ELISABETH LANGELAND MATRE/STATENS VEGVESEN

 

 

DSC_0043

Utenfor «Matboden» i Nattlandsveien 89  skal disse parkeringsplassene fjernes i løpet av få uker. FOTO: ELISABETH LANGELAND MATRE/STATENS VEGVESEN