Bergensprogrammet

Etterlengtet oppgradering av Strandkaiterminalen

Twitter FB Publisert torsdag 23. november 2017. Sist oppdatert fredag 2. mars 2018

Onsdag ettermiddag markerte Bergensprogrammet åpningen av den nye Strandkaiterminalen. I ekte bergensk ruskevær ble det tydelig hvor etterlengtet det nye anlegget har vært for regionens båtpendlere.

MISA-leder Jon Askeland fikk æren av å klippe snoren for oppgraderingen av det nye terminalanlegget, som blant annet inkluderer to spesialdesignede leskur for buss og båt, et flunkende nytt universelt utformet kaiområde og nytt brosteinsdekke.

Det nye anlegget fremmer samspillet mellom kollektivreiser til lands og til vanns på en veldig god måte, og det flotte brosteinsdekket levner ingen tvil om at de båtreisende går i land i Bergen. Viktigst er det likevel at anlegget sikrer båtpendlerne etterlengtet tak over hodet og ly for det tidvis svært ubarmhjertige vestlandsværet mens de venter på rutebåten. I tillegg har Skyss installert skjermer med ruteopplysninger som gir oppdatert informasjon til de reisende.

Del av sentrumsterminalen

Arbeidet med opprustningen av Strandkaiterminalen ble påbegynt rett før sommerferien i juni 2017 og er en del av opprustningen av sentrumsterminalen (holdeplassene i Bergen sentrum). Det siste året har en rekke holdeplasser i sentrum – Olav Kyrres gate, Christies gate, Allehelgensgate og Torget – blitt oppgradert med universell utforming, estetisk opprustning og bedre tilretteleggelse for busser og reisende. Opprustningen av Sentrumsterminalen er finansiert gjennom Bergensprogrammet.

 

Nytt tosidig venteskur for både buss og båt. (Foto: Kristoffer Sandvik Monsen)

Jon Askeland åpner det nye terminalanlegget på Strandkaien. (Foto: Kristoffer Sandvik Monsen, SVV).

Nytt leskur og nytt brosteinsdekke. (Foto: Kristoffer Sandvik Monsen, SVV).

Åpning av Strandkaiterminalen. Aril Hegrenæs, seksjonssjef for vegseksjon Bergen, og Grethe Vikane, avdelingsdirektør for vegavdeling Hordaland, holder snoren klar for snorklipper Jon Askeland, leder av utvalg for Miljø og Samferdsels i Hordaland (MISA). (Foto: Silje Alvsaker, SVV).