Bergensprogrammet

Nettsidene er under arbeid

Twitter FB Publisert onsdag 22. september 2010. Sist oppdatert tirsdag 4. mars 2014

Bergensprogrammet omfatter kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikksikkerhets- tiltak og nye vegprosjekter. I perioden 2002 – 2025 skal det investeres for nær 12,7 milliarder kroner i nye samferdselsprosjekter i Bergen.

Kategori: Uncategorized