Bergensprogrammet

Tegningshefte- Bybanen til Åsane

Twitter FB Publisert onsdag 8. februar 2017. Sist oppdatert fredag 10. februar 2017

Tegningshefte til konsekvensutredningen
Det er utarbeidet plan- og profiltegninger for hele traseen. Det er viktig å presisere at dette er en korridorutredning for anbefaling og valg av løsningsprinsipper. På grunn av prosjektets natur, har det vært nødvendig å gå i detalj enkelte steder. Utredningen er kun et grunnlag til selve reguleringsplanprosessen og endelig regulering vil først skje etter valg av trase. Tegningene er delt opp etter de geografiske områdene sentrum, Sandviken og Åsane.