Bergensprogrammet

Vaskerelven og Vestre Torggate

Twitter FB Publisert torsdag 12. januar 2012. Sist oppdatert fredag 2. november 2012
  • Ferdig: 2006
  • Fase: Ferdig

I oktober 2006 åpnet Vaskerelven og Vestre Torggate og åpningen ble feiret med stor gatefest. 

I Vaskerelven  er antall kjørefelt redusert fra to til ett felt for å tilrettelegge bedre for  fotgjengere og varelevering i en trang, historisk gate. Krysset Vaskerelven- Vestre Torggate  er stengt for gjennomkjøring og opparbeidet som et åpent byrom. Det er satt brostein i kjørebanen og etablert brede fortau i skifer med plass for gatetrær og varelevering i by-aksen opp til Bohrsgate.

I Vaskerelven er det satt felt med saget/slett brostein for å bedre forholdene for syklister.

 

 

De to gatene er rustet opp med brede fortau i skiferstein, kantstein av granitt og ny belysning. Gatene er snevret inn til ett kjørefelt og det er lagt ny brostein. Vaskerelven har også fått sykkelfelt med saget brostein. Krysset Vaskerelven- Vestre Torggate er bygget om til en åpen plass og møbelert med benker, magnoliatrær, sykkelstativ og bosspann.