Bergensprogrammet

Bedre bymiljø i Rådhusgaten og Starvhusgaten

Twitter FB Publisert torsdag 12. januar 2012. Sist oppdatert lørdag 17. november 2012
  • Ferdig: 2004
  • Kostnad: 6 mill.kr.
  • Fase: Ferdig

Rådhusgaten og Starvhusgaten har stor fotgjengertrafikk og mye varelevering.

De to gatene er rustet opp med høy standard, tilsvarende materialbruken på Torgallmenningen. Det er brukt brostein i gatene og skifer på fortaene med kantstein av granitt. Gatene er møbelert med sykkelstativ og beplantning.