Bergensprogrammet

Ringveg vest byggetrinn 1

Twitter FB Publisert onsdag 22. september 2010. Sist oppdatert fredag 23. januar 2015
 • Byggestart: 01.08.2006
 • Ferdig: 01.09.2010
 • Kostnad: 2,7 milliarder
 • Fase: Ferdig

Prosjektveskrivelse

 • Total lengde 10 kilometer, herav 8 km tunnel
 • 4-felts hovedveg / 2 tunneler (2 felt i hver retning)
 • Maksimal stigning 6 % (6 m på 100 m lengde)
 • 5 kryss
 • Kostnadsoverslag ca. 2,7 milliarder kroner (2005-kroner)
 • Byggestart byggetrinn 1: august 2006
 • Kostnadsoverslag byggetrinn 1: 1274 millioner kroner (2008-kroner) .

Byggetrinn 1: Dolvik-Sandeide

Følgende hovedelementer inngår:

 • Kryss Dolvik med kollektivterminal
 • Bomstasjon ved Dolvik (i retning nordover)
 • Tunnel Dolvik–Sandeide, 2.6 km pluss arm til Straume.
 • Kryss Straume
 • Kryss Sandeide med kollektivterminal
 • Støytiltak

I tillegg skal 1. byggetrinn også inkludere en utbedring av Ytrebygdsvegen fra Birkelandskrysset og frem til Kokstadvegen. Fra hagesenteret og ca. 500 m nordover vil det bli ny trasé bak bebyggelsen.

Mindre tiltak i Fyllingsdalen skal også gjennomføres.

Byggetid: august 2006–april 2010