Bergensprogrammet

Ringveg vest, byggetrinn 2

Twitter FB Publisert fredag 23. januar 2015. Sist oppdatert fredag 2. oktober 2015
  • Ferdig: Høsten 2015
  • Kostnad: 1,6 milliarder
  • Fase: Pågående

Byggetrinn 2 går fra Sandeide til Liavatnet, og beregnes ferdigstilt høsten 2015.

 

Nøkkeltall:

  • Kostnadsberegning 1,6 mrd. kr.
  • Ny 4-felts veg mellom Sandeide og Liavatnet utgjør 4,7 km. Av dette er 4,1 km i tunnel.
  • nytt omfattende toplanskryss med tilkobling til Vestre innfartsåre ved Liavatnet inkl. etablering av turveg langs vannet.

 

Ringveg vest skal være hovedtilkomst til Bergen lufthavn og nærings- og boligområdene i Ytrebygda. Ringveg vest er også en del av et nytt ringvegsystem som binder sammen Loddefjord, Ytrebygda, Fana, Arna og Åsane. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til 3,5 mrd. kr.