Bergensprogrammet

Opprustning av Kong Oscars gate

Twitter FB Publisert fredag 2. september 2016. Sist oppdatert fredag 2. september 2016
  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Fase: Pågående

Gaten utformes som et delt gaterom for alle trafikanter, og forblir enveiskjørt med en fartsgrense på 30 kilometer i timen. Hele gatestrekket vil få ny belysning. Gaten rustes opp i naturstein med kraftige granittplater langs østsiden av gaten, storgatestein i kjørebanen og skifer på fortausarealet mot vest. Domkirkeplassen utformes som en plass hvor hele området legges i smågatestein. Dagens signalanlegg og beplantning skal fjernes.