Bergensprogrammet

Olav Kyrresgate mellom Vaskerelven og Nygårdsgaten

Twitter FB Publisert fredag 2. november 2012. Sist oppdatert fredag 2. november 2012
  • Ferdig: 2003
  • Fase: Ferdig

Med bakgrunn i et ønske om å videreføre kollektivgaten i siste kvartal, er Olav Kyrresgate rustet opp.

Det er lagt brostein i kjørefelt og granittbelegg på fortau på strekningen mellom Vaskerelven og Nygårdsgaten. Fortauene har blitt bredere med kunstnerisk utsmykkning.

Samtidig er vann og avløpsnettet oppgradert på strekningen.