Bergensprogrammet

Håkonsgaten

Twitter FB Publisert torsdag 12. januar 2012. Sist oppdatert fredag 2. november 2012
  • Ferdig: 2006
  • Kostnad: 35 mill.kr.
  • Fase: Ferdig

Håkonsgaten er rustet opp for å dempe gjennomgangstrafikken, senke kjørehastigheten, etablere nye byrom og bedre de fysiske/ estetiske forholdene for næringsdrivende og beboere.

Gaten har fått nye brede fortau med skifer, kantstein i granitt og ny moderne belysning. Alle fotgjengeroverganger er hevet og utformet for å sikre god tilgjengelighet for alle.  Gaten er bygget om fra to til ett kjørefelt med brostein. Den gamle borsteinen fra gaten er i størst mulig grad gjenbrukt. Videre gir nye vareleveringslommer sikker og effektiv av- og pålessing.

Uterommet bak Bergen kino er oppgradert til en åpen plass med kirsebærtrær og granittelementer.

Materialvalg og utforming av gaten er gjort i samarbeid med byantikvaren.