Bergensprogrammet

Gang- og sykkelveg, fv. 556 Hjellestadvegen

Twitter FB Publisert onsdag 22. juli 2015. Sist oppdatert fredag 2. juni 2017
  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Fase: Pågående

Det skal bygges 2 kilometer gang- og sykkelveg langs fv. 556 Hjellestadvegen mellom Blomsterdalen og Ådland bru. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i desember 2019.

Reguleringsplan

Kontaktpersoner:

Byggeleder Gunn Cecilie Omre, tlf. 958 36 717

Prosjektleder Beate Eide Riisnæs,  tlf. 962 36 913

Uten navn