Bergensprogrammet

Gang- og sykkelveg, fv. 556 Hjellestadvegen

Twitter FB Publisert onsdag 22. juli 2015. Sist oppdatert torsdag 28. februar 2019
  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Fase: Pågående

Det skal bygges 2 kilometer gang- og sykkelveg langs fv. 556 Hjellestadvegen mellom Blomsterdalen og Ådland bru. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i desember 2019.

Reguleringsplan

 

Uten navn