Bergensprogrammet

Firefeltsveg Sørås-Hop

Twitter FB Publisert fredag 2. november 2012. Sist oppdatert fredag 2. november 2012
  • Ferdig: 2007
  • Kostnad: 150 mill.kr.
  • Fase: Ferdig

Firefelts motorveg mellom Sørås og Hop ble ferdigstilt våren 2007.

Med dette tiltaket er motorveg mellom Fjøsanger og Sørås ferdig utbygget. Det er gjennomført omfattende støytiltak som skal gjøre forholdene bedre for beboere langs strekningen.

Prosjektet hadde en kostnad på 150 mill.kr.