Bergensprogrammet

Allehelgens gate og Nygaten

Twitter FB Publisert torsdag 12. januar 2012. Sist oppdatert fredag 2. november 2012
  • Ferdig: 2004
  • Kostnad: 5 mill.kr.
  • Fase: Ferdig

Prosjektet I Allehelgensgate og Nygaten hadde som hovedformål å bedre forholdene for fotgjengere.

Det er etablert nytt fortau langs Allehelgensgate 5 (tidl. Folkets Hus), som er knyttet sammen med areal under inntrukket 1.etg. i bygget.  Høydeforskjeller mellom  fortausareal og gangareal videre inn i Marken er løst ved nytt trappeanlegg. Fortauene er utvidet og har fått dekke av skifer med kantstein i granitt og gaten er reasfaltert. I tillegg er det etablert et bredt, opphøyd og signarregulert gangfelt mellom Marken og politihuset.