Bergensprogrammet

Tilleggsutredninger for Bybanen til Åsane

Twitter FB Publisert fredag 22. november 2013. Sist oppdatert onsdag 5. mars 2014

Hvor skal Bybanen gå til Åsane? Tilleggsutredninger for trasévalg har vært på høring. Les innspillene.