Bergensprogrammet

Gang- og sykkelveg åpnet i Birkelundsbakken

Twitter FB Publisert torsdag 21. november 2013. Sist oppdatert fredag 22. november 2013

Byråd Filip Rygg åpnet gang- og sykkelveg i Birkelundsbakken. Her flankert av rådgiver Torill Klinker i Hordaland fylkeskommune og prosjektleder Ole Henning Davik, Statens vegvesen.

Les mer