Bergensprogrammet

Oppsummering- KU- Bybanen til Åsane

Twitter FB Publisert onsdag 8. februar 2017. Sist oppdatert fredag 10. februar 2017

OPPSUMMERING
Konsekvensutredningen (KU) og tilleggsutredningene er svært omfattende, til sammen langt over 1000 sider. For å gjøre kunnskapen lettere tilgjengelig, er det her lagt ut fagrapporter som oppsummerer både KU og tilleggsutredningene, og som klargjør og kvalitetssikrer aktuelle tema fra utredningsarbeidet.