Bergensprogrammet

Om Bergensprogrammet

Twitter FB Publisert onsdag 15. september 2010. Sist oppdatert mandag 16. juni 2014

 

Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø er vedtatt av Stortinget. I perioden 2002 – 2025 skal det investeres for 12,7 milliarder kroner i samferdselsprosjekter i Bergen.

Programmet omfatter kollektivtiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikksikkerhetstiltak og nye vegprosjekter i Bergen.

Bergensprogrammet gjennomføres i samarbeid mellom Statens vegvesen, Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune.

Les om Bergensprogammets mål og strategi

 ORGANISASJONKART BERGENSPROGRAMMET

Organisasjonskart  Bergensprogrammet

Organisasjonskart
Bergensprogrammet