Bergensprogrammet

– Viktig for nærmiljøet

Twitter FB Publisert fredag 26. juni 2015. Sist oppdatert tirsdag 11. august 2015

Etter halvannet års arbeid er Kringsjåveien ferdig opprustet. Naboene er godt fornøyde med resultatet, og flere av dem troppet opp på dagens høytidelige markering.

27 millioner kroner og 17 000 arbeidstimer er gått med til opprustningen av strekningen Nygård-Lyngbø i Kringsjåveien på Laksevåg. Prosjektet innbefatter nye fortau, sykkelfelt i begge retninger, nye bussholdeplasser med universell utforming, nye gangfelt og en ny park. I formiddag fant den offisielle markeringen sted.

Naboene heiste flaggene

Lyderhorm Skolebrass spilte opp, solen skinte og i naboblokken vaiet flaggene. To av dem som fikk med seg åpningen sammen med de offisielle representantene, var Magnhild Lavik Marøy og Ingrid Ulvestad. De bor i nærområdet, og er godt fornøyde med resultatet.

– Det er flott at de har ordnet opp langs veien her, det var nødvendig. Parken er også blitt flott, jeg kommer ikke til å sitte her i den verste rushtiden, men om kveldene blir det nok fint å være her, sier Ingrid Ulvestad.

Magnhild Lavik Marøy er også glad for at området har fått seg et løft – og at anleggsperioden er over.

Første snorklipping

Byråd for byutvikling, klima og miljø, Henning Warloe, stod for den formelle åpningen.

– Etter å ha vært byråd i til sammen seks år og ti måneder, er det stas å få gjøre min første snorklipping, sa en fornøyd Warloe før han fikk tildelt en tollekniv.

Han understreker viktigheten av små prosjekter i nærområdet.

– I den store sammenhengen er dette et lite prosjekt, men det er en viktig forbedring for dem som ferdes i området. Det er mange som vil få glede av arbeidet som er gjort her, påpeker Warloe.

Fylkesvaraordfører Mona Hellesnes, sykkelsjef i Bergen kommune, Einar Grieg og byggeleder Georg Bye-Pedersen fra Statens vegvesen bidro også da snoren ble klippet.

Dekker flere programområder

Prosjektet er finansiert gjennom Bergensprogrammet, og innbefatter forbedringer innen kollektiv, miljø, trafikksikkerhet, sykkel og gange.

– Vi dekker i grunnen de fleste programområder i dette prosjektet. Det begynte egentlig som et sykkelprosjekt, og så ballet det på seg, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Arild Hegrenæs.

Leder for gang- og sykkelgruppen i Bergensprogrammet, Frode Moen Aarland, er positiv til tiltakene som er gjort.

– Her er det gjort et løft i tilretteleggingen for gående og syklende, og det er flott. Når vi får planlagt sykkelfelt videre mot Loddefjord, blir det en helhet, sier Moen Aarland.

Det nye sykkelfeltet i Kringsjåveien er en del av hovedrutenettet i Bergen.

 

Fakta om opprustningen Nygård-Lyngbø:

  • Vel 2 kilometer nye og oppgraderte fortau
  • 470 meter sykkelfelt i hver retning
  • Ti oppgraderte holdeplasser med busslommer og universell utforming, åtte nye skur
  • Gravdalspollen bro har fått trapp ned til hovedveien, samt fortau på begge sider
  • Syv opphøyde gangfelt med belysning, fire av disse er nye
  • Det er etablert en ny, liten park ved krysset inn mot Gravdal
  • Arbeidet begynte februar 2014
  • Omkostninger cirka 27 millioner

 

 

DSC_4805

Byutviklingsbyråd Henning Warloe tok seg av snorklippingen i det nye sykkelfeltet, flankert av sykkelsjef Einar Grieg, fylkesvaraordfører Mona Hellesnes og byggeleder i Statens vegvesen, Georg Bye-Pedersen. Foto: Elisabeth Langeland Matre, Statens vegvesen

DSC_4816

 

DSC_4791

Parken i krysset inn mot Gravdal er helt ny. Strekningen mellom Nygård og Lyngbø har i tillegg fått nye busskur, gangfelt, sykkelfelt og fortau. Både naboer, skolekorps og representanter fra kommune, fylkeskommune og vegvesen bidro under dagens høytidelige markering. Foto: Elisabeth Langeland Matre, Statens vegvesen

 

DSC_4797

Nabo Magnhild Lavik Marøy (i front) er godt fornøyd med oppgraderingen i området. Hun er også glad for at anleggsperioden er over. Foto: Elisabeth Langeland Matre, Statens vegvesen

 

 

Se flere bilder fra prosjektet her:

http://bergensprogrammet.no/nyheter/tryggere-og-triveligere