Bergensprogrammet

Usynlig arbeid gjenstår

Twitter FB Publisert fredag 23. januar 2015. Sist oppdatert torsdag 26. mars 2015

For dem som kjører forbi Liavatnet hver dag, er det vanskelig å forstå at Ringveg Vest byggetrinn 2 ikke åpner før i september 2015.

Liavatnet

For det blotte øyet ser nemlig det nye gigantkrysset ved Livatnet ut til å være bortimot ferdig.

Her er det lagt asfalt på vegen, lysstolper er satt opp og gjerder og kantstein er kommet på plass. I tillegg er anleggsgartnere i full driv med å plante på grøntanleggene rundt omkring på det store vegsystemet. Det eneste som gjenstår er tilsynelatende å få fjernet noen små steinhauger her og der.

Jobber på spreng i fjellet

Det er vel ikke så rart at folk er litt spørrende?

-Nei, dette forstår jeg godt, og det er vanskelig å forstå at vi faktisk arbeider på spreng når folk ikke kan se noe til det ute i dagen. Det meste av arbeidet som gjenstår skjer nemlig inne i fjellet, og i begge løpene som strekker seg på vel seks kilometer fra Sandeide til Liavatnet, sier prosjektleder Sverre Ottesen.

Høyt sikkerhetsnivå

Det er få som vet hvor mye utstyr som faktisk må inn i en moderne tunnel som Knappetunnelen.

-I framtiden skal det gå store mengder med trafikk, og dette krever et høyt sikkerhetsnivå som gjør at alle kan ferdes trygt gjennom tunnelen, sier Ottesen.  

Blant annet skal et avansert styringssystem på plass gjennom hele Knappetunnelen fra Dolvik til Liavatnet før åpning. Dette krever omfattende installasjonsarbeider og runder med testing for at alt skal kunne fungere optimalt mot vegtrafikksentralen, som skal overvåke alle vegsystemer på Vestlandet.

Blir stengt på nytt
-Dessverre blir det behov for nattestengninger av tunnelen til våren, og trolig også en periode der vi stenger Knappetunnelen fra Dolvik til Sandeide fullt og helt for trafikk noen uker i fellesferien. Årsaken er at vi skal samkjøre styringssystemene både i den eksisterende  og nye tunnelen, sier Ottesen.

Han forteller videre at det vil skje en del ombygginger like ved avkjøringsfeltene til og fra Sandeide for å koble sammen byggetrinn 1 og 2 i fjellet under Sandeide/Vassteigen.

Badeplass og sykkelveg

Den mye omtalte badestranden er snart på plass, nå er til og med sanden kommet. Et flott innslag langs den fire meter brede turvegen langs Liavatnet. Her blir det fine grøntområder med trær, planter og tilrettelagt med benker for de som vil ta seg en pust i bakken.

I forbindelse med bygging av vegkrysset ved Liavatnet er det også laget en ny gang- og sykkelveg langs Lyderhornveien, som strekker seg over en 550 meter lang strekning.

Gang-og sykkelvegen går mot Lyngbø og fortsetter til sentrum. Den er fire meter bred, og skiller mellom syklende (2,5 meter) og gående 1,5 meter).

-Det er en del syklister som har brukt Lyderhornvei som transportvei, og dette har ikke vært helt optimalt for sykkeltrafikken. Det har vært mye anleggsarbeid i området, og det har vært nødvendig å flytte på gang- og sykkelvegen til tider, sier byggeleder Magnar Ivarsflaten. Han forteller at nå er gang- og sykkelvegen på plass med asfalt og kanter som skiller bilister og myke trafikanter.

 

 

 

DSC_4301
Området rundt Liavatnet tar form. Den siste tiden er det forvandlet fra et rotete anleggsområde til et finere vegsystem. Arbeid som er i gang på uteanlegget er asfaltering av toppdekke, vegkanter, kabeltrekking og gartnerarbeid. FOTO: CHARLOTTE VILLANGER NIELSEN/STATENS VEGVESEN
DSC_4309
Rundt 11.000 busker og småplanter, 70.000 Sibirblåstjerne, 70.000 Snøklokker, 70.000 Vårkrokus og 70.000 Høstkrokus, skal bli plantet i jorden og pynte opp rundt det store vegkrysset. FOTO: CHARLOTTE VILLANGER NIELSEN/STATENS VEGVESEN

 

 

DSC_4247
Her er hovedløpet som går under Varden mot Vassteigen. Dette skal kobles sammen med den delen av Knappetunnelen som ble åpnet i 2010. FOTO: CHARLOTTE VILLANGER NIELSEN/STATENS VEGVESEN