Bergensprogrammet

Fire nye sykkeltellere på plass

Twitter FB Publisert tirsdag 28. februar 2017. Sist oppdatert mandag 24. april 2017

I 2016 ble det etablert og åpnet tellepunkt for sykkel i Åsamyrane, Garnesvegen, Loddefjord og Vossabanen (Sjølinjen).

Det er nå til sammen 15 sykkeltellere langs sykkelrutene i Bergen. Du finner mer informasjon om hvor sykkeltellerne er plassert på disse sidene.

Slik fungerer tellerne

Sykkeltellerne består av et måleapparat som er montert i et skap langs strekningen det måles på. Under asfalten ligger det kabler i en bestemt posisjon, vinkel, lengde og dybde som er koblet til måleapparatet med programvare som sørger for å detektere alt som passerer over kablene. Matematikk og logaritmer sørger for å skille mellom de ulike trafikantgruppene, slik at man kan registrere om det eksempelvis er en barnevogn eller flere som sykler samtidig over sløyfene, og gi mest mulig nøyaktige tall over antall passeringer.

Tellerne er satt opp for å kartlegge og for å gi grunnlag for videre planlegging og tilrettelegging av sykkeltilbudet.

Øverst til venstre: Disse skapene er å se på flere av sykkelrutene i Bergen. Øverst til høyre: Skapene inneholder måle- og kommunikasjonsutstyr som mottar data fra kablene under asfalten. Nederst: Synlige skår i asfalten der kabler er lagt ned for å registrere sykkelpasseringene. Foto: Statens vegvesen

 

Kategori: Gang og sykkelveg