Bergensprogrammet

Tryggere skoleveg under Fanavegen

Twitter FB Publisert mandag 11. september 2017. Sist oppdatert fredag 2. mars 2018

Torsdag 7. september klippet byråd Anna Elisa Tryti snoren som sikrer skoleelever og andre myke trafikanter tryggere kryssing av Fanavegen ved Kirkevoll skole.

Et strålende sensommervær satte rammen for åpningen av ny undergang, rundkjøring og sykkelveg med fortau ved Kirkevoll skole. Over 600 skuelystne var møtt opp for å feire det nye anlegget, som binder sammen Fanavegen og Krokeidevegen.

Tryggere for alle

Daglig passerer 12.000 kjøretøy Fanavegen ved Kirkevoll skole. Med ny undergang på plass kan over 600 skoleelever glede seg over en tryggere skoleveg. Også syklister, kollektivreisende og bilister får et tryggere tilbud i området.

Universell utforming

Det berørte området i Fanavegen er en del av hovedrutenettet for sykkel i Bergen. Med etableringen av sykkelveg med fortau heves standarden betraktelig for syklister og gående som bruker denne delen av Fanaruten.

Med tre nye universelt utformede kollektivstopp får også områdets kollektivreisende et solid løft.

Mindre kø

Ny rundkjøring sikrer også bedre flyt for biltrafikken. Dette er spesielt godt nytt for de som kommer med fergen fra Austevoll, som tidligere har måttet stå i kø for å komme seg inn på Fanavegen.

Anlegget har kostet 50 millioner kroner å bygge – 10 millioner mindre enn først antatt. Tiltaket er finansiert gjennom Bergensprogrammet.

Elever fra Kirkevoll skole og andre skuelystne fulgte åpningen av ny undergrunn og rundkjøring. (Foto: Bjarte Brask Eriksen)

Over 600 skoleelever glede seg over en tryggere skoleveg. (Foto: Bjarte Brask Eriksen)

Slik ser det ferdige anlegget ut. (foto: Bjarte Brask Eriksen)