Bergensprogrammet

Sykkelfelt i Strandgaten

Twitter FB Publisert onsdag 7. desember 2016. Sist oppdatert mandag 24. april 2017

Når Graveklubben avslutter arbeidet sitt i Strandgaten blir det etablert sykkelfelt fra Holbergsallmenningen til Nordnesbakken.

Etter at ny infrastruktur er lagt ned i bakken får gaten nytt gatedekke med sykkelfelt i begge retninger. Gravearbeidet og ny infrastruktur under bakken utføres i regi av Graveklubben mens Bergensprogrammet står for opprustingen på bakkeplan.

I prosjektets første fase vil anleggsarbeidene pågå mellom Strandgaten nr. 91 og 191 (Holbergsallmenningen), samt i Strandgaten mellom nr. 197 og 201 (Nykirken). Ferdigstilling av arbeider i nevnte område er estimert til medio september 2017.

Fremtidig trafikkmønster

På strekningen Holbergsalmenningen-Tollbodallmenningen tilrettelegges det for tovegs sykling i envegskjørt gate, og fartsgrensen reduseres til 30 km/t. Det blir tovegs trafikk for kjørende og syklende fra Tollbodallmenningen og utover til Nordnesbakken. Det etableres ca 700 løpemeter sykkelfelt på begge sider av vegen med en bredde på 1,5 meter.

Strandgaten 712 m.logo

Slik blir Strandgaten når arbeidene står ferdig. Illustrasjon: Asplan Viak