Bergensprogrammet

Sprengningsarbeid i Fyllingsdalsveien

Twitter FB Publisert fredag 4. september 2015. Sist oppdatert tirsdag 20. oktober 2015

Arbeidet med å bygge nytt kollektivfelt og sykkelveg med fortau i Fyllingsdalsveien er i gang.

 

Det skal bygges nytt kollektivfelt fra rundkjøringen ved Allestadveien og til bussholdeplass ved Fyllingsdalen Idrettshall. Det kommer også ny sykkelveg med fortau fra Allestadveien til rundkjøringen på Skarphaugen. I tillegg blir det bygget støyskjerm av betong og glass mellom kjøreveg og sykkel-/gangveger.

Fremkommelighet og omkjøring

I første fase av prosjektet skal vegtraseen utvides på innsiden av dagens gang- og sykkelveg, noe som vil innebære sprengningsarbeider. Sprengningsarbeider utføres i tidsrommet kl. 09.00-14.00 og 19.00-22.00. Når salven avfyres, varsles dette med signalhorn, og Fyllingsdalsveien stenges for trafikk i inntil 15 minutter. I denne perioden vil trafikken bli henvist til å bruke fv. 282 Allestadvegen, Myrholtet og videre til rundkjøringen på Skarphaugen. Utover dette vil Fyllingsdalsveien være åpen for toveistrafikk, med nødvendig trafikkregulering. Sprengingen starter i uke 37/38.

Bekkefar frem i dagen

Bekkefaret som i dag ligger i rør i vegetasjonsområdet ved rundkjøring Krokatjønnveien/Fyllingsdalsveien skal frem igjen i dagen, og vil bli reetablert som åpen bekk. Anleggsarbeidet forventes ferdigstilt årsskiftet 2016/2017.

 

 

DSC_4851

Nytt kollektivfelt og sykkelveg med fortau i Fyllingsdalsveien forventes å være klart årsskiftet 2016/2017. I anleggsperioden vil trafikken bli innstilt i kortere perioder. Foto: Elisabeth Langeland Matre, Statens vegvesen