Bergensprogrammet

Slik blir den nye gang- og sykkelbrua på Nygårdstangen

Twitter FB Publisert torsdag 20. oktober 2016. Sist oppdatert tirsdag 14. mars 2017

Våren 2018 skal den nye gang- og sykkelbroen mellom Hovedbrannstasjonen og AdO Arena stå ferdig. Broen blir 60 meter lang og skal bygges i stål.

 

Den nye gang- og sykkelbrua på Nygårdstangen. Illustrasjon: EFLA/Statens vegvesen

Den nye gang- og sykkelbrua på Nygårdstangen. Illustrasjon: EFLA/Statens vegvesen

Den midlertidige gangbrua mellom Hovedbrannstasjonen og AdO Arena ble bygget i 2007 for å avvikle gangtrafikken forbi området. I august i år ble denne byttet ut med en midlertidig kjørebru (med gangbane) som skal benyttes for anleggstrafikken frem til den nye permanente brua er ferdig.

Prosjektleder Jan Ove Nygård i Statens vegvesen forteller at arbeidet med å fylle masser har startet. – Den nye brua vil ligge cirka 20 meter på utsiden av den midlertidige brua og det er derfor behov for å fylle ut masser i vannet til brufundamentene. Steinmassene som brukes til utfyllingen kommer fra Jernbaneverkets arbeid i Fløen og E39 Svegatjørn – Rådal.

Prosjektet omfatter gang- og sykkelbru, gangvei samt terrengtilpasninger i sammenheng med dette. Foran AdO omfatter prosjektet masseutfylling inkludert asfaltering. Prosjektet omfatter ikke tredekke som vist på illustrasjon (se vedlegg). Det er det islandske ingeniør- og konsulentselskapet EFLA som har prosjektert brua.