Bergensprogrammet

Sekretariatsleder på plass i Bymiljøpakke Bergen

Twitter FB Publisert tirsdag 10. november 2015. Sist oppdatert torsdag 17. desember 2015

– Jeg ser frem til å komme i gang, sier Adelheid Nes. Den erfarne lederen har fått jobben som sekretariatsleder for den kommende bymiljøpakken i Bergen.

– Vi er svært glade for at Adelheid Nes har takket ja til å bli sekretariatsleder. Hun har en meget solid faglig bakgrunn, god kjennskap til politiske prosesser og erfaring fra samarbeid med politiske og administrative organ på ulike nivå, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som er leder i styringsgruppen for Bymiljøpakke Bergen.

DSC_5440

Solid erfaring

Bymiljøpakke Bergen er en forlengelse og videreutvikling av dagens Bergensprogram for transport, byutvikling og miljø. Bymiljøpakken skal ha målsetting om nullvekst i biltrafikken i byområdet og god fremkomst for alle trafikantgrupper. Hovedvekten vil være på kollektiv, sykkel og gange.

Den nyansatte sekretariatslederen skal lede det daglige arbeidet med Bymiljøpakke Bergen, og forberede beslutningsgrunnlag og styringsdokumenter for styringsgruppen. God koordinering mellom de ulike etatene og organisasjonene vil også være vesentlig.

Styringsgruppen består av fylkesordføreren i Hordaland, byråd for byutvikling, jernbanedirektøren og vegdirektøren. Fylkesmannen deltar som observatør i styringsgruppen.

– Bergens fremtid

Sivilingeniør Adelheid Nes (48) har allsidig bakgrunn og solid ledererfaring fra privat og offentlig virksomhet. Fra 2011-2013 var hun lufthavnsjef ved Bergen Lufthavn, Flesland. Hun har også vært sikkerhetssjef i Bybanen Utbygging, leder for Scandpowers regionkontor i Bergen og prosjektleder ved Inventura AS.

– Denne stillingen inneholder alt fra samfunnsbygging til politikk og teknologi, og jeg ser frem til å komme i gang. Bymiljøpakke Bergen vil gjennomsyre planleggingen av hvordan Bergen vil se ut i fremtiden, sier Adelheid Nes og legger til:

– Jeg er fullt klar over at det er store ting som skal løses. Vi skal sørge for finansiering til alle de store tiltakene, få tiltak i rett rekkefølge og skape et godt samarbeidsklima. Jeg sier ikke at det blir lett, men med det gode samarbeidet man allerede har gjennom Bergensprogrammet, er jeg sikker på at vi kommer til å lykkes, sier den nyansatte sekretariatslederen.

Nes slutter i sin nåværende jobb som daglig leder i Forum Nye Bergensbanen ved årsskiftet, og tiltrer som sekretariatsleder for Bymiljøpakke Bergen 2. januar 2016.