Bergensprogrammet

Bybanen til Fyllingsdalen – status for planarbeidet

Twitter FB Publisert fredag 11. mars 2016. Sist oppdatert mandag 12. september 2016

Bybanetraséen fra sentrum til Fyllingsdalen har vært gjennom en skissefase der ulike varianter for trasé og holdeplasser er vurdert. Her er anbefalingene for det videre arbeidet.

Til Fyllingsdalen

 

Kategori: Kollektivtiltak