Bergensprogrammet

Nytt kollektivfelt og sykkelvei med fortau i Fyllingsdalen

Twitter FB Publisert tirsdag 14. mars 2017. Sist oppdatert tirsdag 2. mai 2017

Forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende langs langs fv. 540 Fyllingsdalsveien er nå vesentlig forbedret.

Det nye 1100 meter lange kollektivfeltet starter ved rundkjøringen i Allestadveien/Fyllingsdalsveien og går videre nordover til Skarphaugen og helt til stoppestedet ved Fyllingsdalen videregående skole. I tillegg er det bygget 900 meter sykkelvei med fortau langs Fyllingsdalsveien, med støyskjerm av betong og glass mellom kjøreveg og sykkel-/ gangveger.

Dette er til stor glede for mange skoleelever i området som har denne strekningen som skolevei.

For bussene vil kollektivfeltet spesielt gi gevinst i rushet om morgenen og ettermiddagen. Dette er gode nyheter for reisende på de til sammen 90 daglige avgangene med linjene 50E, 24 og 47. På strekningen Sandeide – Oasen vil reisetiden bli 1 til 3 minutter kortere.

Den nye sykkelveien med fortau er til glede for mange og spesielt for mange av bydelens skoleelever som har dette som skolevei. Foto: Statens vegvesen

Den nye sykkelveien med fortau sett fra sør mot nord. Det er til spesielt stor glede for mange av bydelens skoleelever som har dette som skolevei. Foto: Statens vegvesen