Bergensprogrammet

Nå bygger vi langs fv. 556 Hjellestadvegen

Twitter FB Publisert mandag 29. mai 2017. Sist oppdatert mandag 11. september 2017

6. juni starter arbeidet med bygge ny gang- og sykkelveg fra Blomsterdalen til Ådland bro. I tillegg skal Hjellestadvegen utbedres og Bergen kommune skal utbedre offentlig ledningsnett langs strekningen.

Det er entreprenørfirmaet Lemminkäinen Norge AS som skal utføre arbeidet på vegne av Bergensprogrammet og Bergen kommune. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i desember 2019.

Fram mot fellesferiestart i uke 28 vil det foregå forberedende arbeid langs hele traseen mandag til lørdag i tidsrommet 0700 – 1900. Arbeidet innebærer riving av hus i henhold til miljøsaneringsplan, rydding av vegetasjon, fjerning luftlinjer (masthengt kabelnett) og vannprøvetaking med mer.

I tillegg skal husstander som i dag er tilkoblet til den offentlige vannledningen langs Hjellestadvegen kobles på midlertidig vannforsyning mens byggingen pågår. Hvor lenge de enkelte hus skal ha midlertidig vannforsyning vil variere, og er avhengig av øvrig fremdrift på byggingen. De berørte vil få fortløpende informasjon, og vil bli kontaktet direkte når det nærmer seg arbeid med deres stikkledning.

Fra uke 28 til og med uke 31 skal det avvikles ferie og anlegget vil ikke være i drift i denne perioden.

Sikkerhet under anleggsarbeidet

I byggeperioden vil store maskiner og lastebiler tas i bruk, og det vil det bli satt opp gjerder rundt anleggsområdet. Statens vegvesen oppfordrer foreldre til å forklare for barna, spesielt de yngste, at de ikke må ta seg inn på anleggsområdet av hensyn til egen sikkerhet.

Kontaktpersoner

Gang- og sykkelvegen skal bygges som sykkelveg med fortau langs mesteparten av strekningen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Kategori: Gang og sykkelveg