Bergensprogrammet

Korskirkeallmenningen-Domkirkeplassen stenges for biltrafikk

Twitter FB Publisert tirsdag 13. juni 2017. Sist oppdatert mandag 11. september 2017

Torsdag 15. juni flyttes anleggsområdet i Kong Oscars gate sydover. Dette medfører endringer i trafikkmønsteret i Vågsbunnen.

Samtidig som Korskirkeallmenningen-Domkirkeplassen stenges, åpnes Vetrlidsallmenningen-Korskirkeallmenningen for biltrafikk. Trafikk i retning Kalfaret får omkjøring via Lille Øvregaten, som i denne perioden får omvendt kjøreretning. Biltrafikk fra Kalfaret, som normalt ville brukt Lille Øvregaten, får omkjøring via Nygaten, Allehelgens gate, Småstrandgaten og Torget. Omkjøringen vil bli skiltet.

På grunn av svært begrenset kapasitet i Lille Øvregate, oppfordrer byggeleder Ståle Jakobsen bilister som ikke har ærend i området om å bruke alternative ruter.

Åpent for syklende og gående

Strekningen Korskirkeallmenningen-Domkirkeplassen vil være åpen for syklende og gående, men gjennomfarten vil kunne stenge i kortere perioder. Alternativ rute vil da bli skiltet.

Entreprenør vil holde tett dialog med brukere og beboere for å sikre at alle til enhver tid har tilgang til området. Det vil bli tilrettelagt for varetransport.

Arbeidstider

Det videre arbeidet i Kong Oscars gate vil foregå på hverdager mellom kl. 0630 og 1600. Noen dager kan det være behov for å jobbe ut over oppsatt tid og i helger, men dette vil være unntak. Eventuelt nattarbeid vil bli særskilt varslet. Arbeidet på strekningen Korskirkeallmenningen-Domkirkeplassen er planlagt ferdigstilt i mars 2018.

Nytt midlertidig trafikkmønster i Vågsbunnen