Bergensprogrammet

Knappetunnelen stenges to ganger i sommer

Twitter FB Publisert torsdag 25. juni 2015. Sist oppdatert tirsdag 4. august 2015
Innkjøringen

Innkjøringen

Arbeidet med del 2 av Knappetunnelen går nå inn i en særdeles viktig periode, med detaljert uttesting av styresystemet i hele den 6,4 km lange tunnelen fra Liavatnet til Dolvik. I denne forbindelse vil det være nødvendig å holde Knappetunnelen stengt i 4 uker i sommer, fordelt på to perioder
Første stengeperiode blir fra og med lørdag 27. juni kl. 09.00 til og med fredag 3. juli kl. 14.00. Neste periode blir fra mandag 27. juli kl. 10.00 til og med søndag 16. august kl. 18.00. Trafikken må i stengeperioden bruke gamlevegen over Søreide. Omkjøringen er selvsagt skiltet.
– Det er aldri kjekt å måtte stenge en veg, men vi håper at ved å legge stengingen til skoleferien kan ulempene for trafikken og for lokalmiljøet på Søreide reduseres mest mulig, sier prosjektleder Sverre Ottesen.


Knappetunnelen blir en moderne tunnel med et svært avansert sikkerhets- og styringssystem som skal sørge for at trafikantene kommer trygt fram. Dette gjelder også under uhell eller ulykker.
– Til sammen har vi over 2.200 enkeltobjekter (trafikkskilt, TV-kameraer, nødlys, brannskap, nødtelefoner, bommer, vifter, gassmålere m.m.) som skal kunne overvåkes og styres fra Statens vegvesen sin Vegtrafikksentral når tunnelen åpner. Av hensyn til sikkerheten i tunnelen, må vi være helt sikre på at samtlige av disse enkeltobjektene virker «en og en» og at de «snakker sammen» med styresystemet når tunnelen åpner, forklarer Ottesen.
I tillegg til dette er det laget ikke mindre enn 68 forhåndsprogrammerte trafikkplaner og 12 brannplaner som definerer hvordan de 2.200 enkeltobjektene skal oppføre seg i forhold til hverandre ved større eller mindre hendelser eller i verste fall, branner, i tunnelen.
-Hver av disse må også testes ut før byggetrinn 2 kan åpnes, opplyser Ottesen.
Slik det ser ut per nå blir det åpning av veganlegget en gang rundt månedsskiftet september/ oktober.
-Mandag 5. oktober kan bli den store dagen for alle dem som i dag står i kø i bl.a. Bjørgevegen på veg mellom Bergen vest og Sandsli/Kokstad/Flesland, håper Ottesen.

Kategori: Vegtiltak