Bergensprogrammet

Innfartsparkering og sykkelparkering i Birkelandsskiftet åpnet

Twitter FB Publisert tirsdag 14. juni 2016. Sist oppdatert mandag 5. september 2016

Det nye parkeringshuset for kollektivreisende har plass til 280 biler, deriblant mange elbil-plasser. Sykkelparkeringen er gratis.

Innkjøringen er på baksiden (mot Telenorbygget). Parkeringshuset er på to plan og er lokalisert under den nye terminalen som ble åpnet 26. april i år. I tillegg til parkeringshuset inneholder terminalen bybaneholdeplass, to perronger for buss og gratis sykkelparkering. Du finner også to toaletter.

Det er i forbindelse med byggetrinn III for Bybanen til Flesland at innfartsparkering ved den nye terminalen på Birkelandsskiftet er etablert. Prosjektet er kostnadsberegnet til omlag 100 millioner kroner og er finansiert over programområde kollektiv i Bergensprogrammet.

Innfartsparkeringen på Birkelandsskiftet terminal blir den tolvte parkeringsplassen med oblatordning for kollektivreisende i Bergen og nærliggende kommuner.

Mer informasjon om innfartsparkering finner du på Skyss sine hjemmesider

Innfarsparkeringen i Birkelandskrysset har 280 parkeringsplasser og gratis sykkelparkering. Foto: Statens vegvesen

Innfarsparkeringen i Birkelandskrysset har 280 parkeringsplasser og gratis sykkelparkering. Foto: Statens vegvesen

Kategori: Kollektivtiltak