Bergensprogrammet

Her har bilene vikeplikt for syklister

Twitter FB Publisert mandag 15. mai 2017. Sist oppdatert fredag 23. juni 2017

Nå trenger ikke syklister å gå av sykkelen når de skal krysse Solheimsgaten mellom Administrasjonsbygget og Legevakten.

Bilene har vikeplikt og tydelig skilting og merking i vegbanen er på plass. Sykkelveien og fortauet har også blitt forskjøvet slik at kurvaturen er rettet opp for å gi plass til mer romslig svingebevegelse i overgangen fra sykkelveien til krysset.

ÅDT (gjennomsnittlig syklister pr. døgn i løpet av året) ved tellepunktet i Solheimsviken/Strømmen er 1250. Vår og sommer er tallet noe høyere, og døgntrafikken ligger på rundt 2000 passeringer.

Tiltaket er etterspurt, og tiltaket bidrar til å tydeliggjøre det vesentlige antallet syklister som passerer her daglig.

Syklister oppfordres til å få god kontakt med føreren av eventuelt kryssende bil og forsikre seg om at kjøretøyet vil stanse før de sykler over vegen, ettersom et brudd på vikeplikten trolig vil gå hardest ut over syklisten.

Bilene har vikeplikt for syklister der sykkelvegen krysser Solheimsgaten mellom Administrasjonsbygget og Legevakten. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen

Bilene har vikeplikt for syklister der sykkelvegen krysser Solheimsgaten mellom Administrasjonsbygget og Legevakten. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen