Bergensprogrammet

Gang- og sykkelveg åpnet i Birkelundsbakken

Twitter FB Publisert torsdag 21. november 2013. Sist oppdatert onsdag 5. mars 2014

Den 350 meter lange og tre meter brede vegen i nedre del av Birkelandsbakken mellom Paradis-krysset og parkeringsplassen ved Fantoft stavkirke har kostet 29 millioner og er en forlengelse av den eksisterende gang- og sykkelvegen.

Vegen har fått nytt gang- og sykkelrekkverk på cirka 200 meter, nye lysmaster, en busslomme og tre overgangsfelt med universell utforming. Alle offentlige strøm- og telekabler er lagt i bakken, mot tidligere i luften. (låg tidlegare i lufta).

Også for bilistene er fremkommeligheten bedret, Kjørebanen er utvidet til to felt og flere trafikkfarlige avkjørsler er flyttet eller har fått bedre utforming. Alt dette er med på å redusere ulykkesrisikoen for trafikantene.

– Dette prosjektet er nok et resultat av det gode samarbeidet gjennom Bergensprogrammet sa byråd Filip Rygg da han åpnet den nye gang- sykkelvegen. Samtidig viste han til at 2014 blir et rekordår for gang- og sykkelveier, der mange nye biter vil komme på plass.Kategori: Nyheter