Bergensprogrammet

Første bybane til flyplassen

Twitter FB Publisert mandag 24. april 2017. Sist oppdatert mandag 15. mai 2017

Lørdag 22. april kunne reisende for første gang ta Bybanen helt fram til Bergen lufthavn.

Rulletrappene frå Bybanen går sømløst inn på Bergen lufthavn. Foto: Hordaland Fylkeskommune

Den offisielle åpningen fant sted en dag tidligere, fredag 21. april. – Dette er framtida som vi er stolte av. Siste del av den sju kilometer lange bybanestrekninga frå Lagunen til flyplassen er ferdig. Bybanen er eit stort løft for kollektivtrafikken. Denne strekninga dekkjer 9000 bustader og 13000 arbeidsplassar. Eg er stolt over det vi her har oppnådd på kort tid.  Det er ein milepål at vi no er komen til endestoppet i sør. Innsatsen må no nyttast for vidare utbygging av Bybanen mot vest og nord, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø.

Byråd Anna Elisa Tryti var også tilstede under åpningen og fikk æren av å klippe snoren sammen med  fungerende fylkesordfører Kårbø og lufthavnsjef Aslak Sverdrup. – I dag har vi to hovudpersonar: Bybanen og Bergen lufthavn. Dei blir saumlaust integrert i kvarandre. Bybanen bind flyplassen og byen saman, men den er ikkje primært eit flytog. Den gjev eit godt tilbod både til dei flyreisande og dei som reiser undervegs, sa Anna Elisa Tryti.

Offisiell åpning. Foto: Hordaland fylkeskommune

Den nye flyterminalen på Bergen lufthavn er ikke ferdig ennå så du må beregne 3-5 minutter til fots fram til den gamle terminalen. Gåturen er for det meste under tak. Billettautomater er plassert på platået før du tar rulletrappen ned til bybane-perrongen og på selve perrongen. Den nye flyterminalen åpner 17. august 2017.

Slik blir rutetilbudet

  • Busslinje 1F blir fjernet

Bybanen:

  • Dagens driftsdøgn blir videreført.
  • Dagens rutetilbud blir videreført, med forlenging av alle avganger til og fra flyplassen.
  • Alle avganger starter og slutter på flyplassen.
  • Frekvensen i rush blir 5 minutter.
  • Lørdagstilbudet blir forbedret ved at 7-8 minutters frekvens starter tidligere på dagen.
  • Kjøretiden mellom Byparken og flyplassen er beregnet til 45 minutter

 

Kategori: Kollektivtiltak