Bergensprogrammet

Enveiskjøring i Fabrikkgaten

Twitter FB Publisert tirsdag 11. august 2015. Sist oppdatert mandag 19. oktober 2015

Mandag starter arbeidet med å etablere sykkelveg i Fabrikkgaten. Det betyr at syklistene overtar ett av dagens kjørefelt.

 

Fra og med 24. august blir Fabrikkgaten mellom Fjøsangerveien og Inndalsveien enveisregulert for motoriserte kjøretøy. Da starter arbeidet med å etablere sykkelveg, og ett av kjørefeltene for bil blir permanent fjernet.

Sykkelvegen blir tre meter bred og 350 meter lang, og det blir også etablert en refuge mellom sykkelvegen og kjørebanen.

Tror flere studenter vil sykle

Den nye sykkelvegen vil gå fra krysset i Inndalsveien, i nærheten av Høgskolen i Bergen. Direktør ved høgskolen, Audun Rivedal, ser frem til at forholdene blir bedre tilrettelagt for syklister i området.

– I samarbeid med kommune og vegvesen har vi i lang tid jobbet for å bedre sykkeladkomsten til høgskolen, så dette er svært gledelig. Det er allerede mange ansatte og studenter som sykler til høgskolen, og med bedre tilrettelegging tror vi enda flere vil sykle, sier Audun Rivedal.

Høgskolen, som åpnet i fjor, har 900 sykkelparkeringer utenfor bygget. Skolen har 7300 studenter og 800 ansatte.

Passering i anleggsperioden

Det vil ikke lenger være tillatt for motoriserte kjøretøy å svinge til venstre fra Inndalsveien og inn Fabrikkgaten. Fra Fjøsangerveien, derimot, blir trafikkmønsteret som før.

– Gaten blir åpen for trafikk i én retning også i anleggsperioden, og syklende og gående har til enhver tid mulighet til å passere. Syklistene må være ekstra obs på å tilpasse seg gående når vegarbeidet pågår, understreker byggeleder Oddmund Krunenes i Statens vegvesen.

Prosjektet er finansiert gjennom Bergensprogrammet, og har en prislapp på cirka 7 millioner kroner. Anleggsarbeidet skal etter planen være ferdig i slutten av desember 2015.

 

15-1501 - Kart - Fabrikkgaten

 

Fakta:

  • Den nye sykkelvegen i Fabrikkgaten blir tre meter bred og 350 meter lang
  • Det blir etablert en refuge mellom sykkelvegen og kjørebanen
  • Det vil ikke lenger være tillatt for motoriserte kjøretøy å svinge inn i Fabrikkgaten fra Inndalsveien
  • Trafikkmønsteret fra Fjøsangerveien og inn til Fabrikkgaten blir som før
  • Kantstoppet/bussholdeplassen i Fabrikkgaten blir opprettholdt
  • Prislapp: Cirka 7 millioner kroner

 

DSC_4831

Mandag 24. august starter arbeidet med å etablere en tre meter bred og 350 meter lang sykkelveg i Fabrikkgaten. Fra da av blir det kun ett kjørefelt for motoriserte kjøretøy i gaten. FOTO: ELISABETH LANGELAND MATRE, STATENS VEGVESEN

 

DSC_4819

Bussholdeplassen i Fabrikkgaten blir opprettholdt. FOTO: ELISABETH LANGELAND MATRE, STATENS VEGVESEN