Bergensprogrammet

Brukte over 100 millioner på gang- og sykkeltiltak i 2014

Twitter FB Publisert tirsdag 19. mai 2015. Sist oppdatert torsdag 25. juni 2015

I 2014 ble det brukt 1,9 milliarder kroner i regi av Bergensprogrammet. Foruten de store prosjektene, er det brukt over 100 millioner til gang- og sykkeltiltak.

Bergensprogrammets årsmelding for 2014 er klar.  Den gir en oversikt over inntekter, utgifter og investeringer gjort i fjor, i tillegg til en orientering om aktiviteter og resultater i regi av Bergensprogrammet.

Økning i antall sykkelpasseringer

Flere sykkeltiltak ble sluttført i 2014, blant annet åpning av den 450 meter lange sykkelveien i Lars Hilles gate. Tiltaket er en del av hovedrutenettet for sykkel mot sør.

Gang- og sykkelvegen langs Totlandsvegen, mellom Bjøllebotn og Ulsmåg skole, stod klar i fjor høst. Det 1400 meter lange strekket bidrar blant annet til tryggere skolevei.

Det finnes ni registreringspunkt for sykkel i Bergensområdet. Ved samtlige punkt økte tallet på passerende syklister fra 2013 til 2014.

Det er også etablert sykkeltiltak langs bybanetraseen til Lagunen. Totalt er fjorårets forbruk til gang- og sykkeltiltak på 106,9 millioner.

Oppgradering av bussholdeplasser

140,7 millioner kroner ble brukt på kollektivtiltak gjennom Bergensprogrammet i fjor. Blant annet er 28 holdeplasser opprustet, og terminal sør ved Bergen Busstasjon ble oppgradert for 60 millioner kroner. Terminalen er nå universelt utformet og tilgjengelig for alle. 46 holdeplasser ble tilrettelagt for etablering av sanntidsinformasjon.

Både buss og bybane kan vise til en økning i antall påstigende passasjerer, sammenlignet med 2013.

Mange gjennomslag for Bybanen

Bybanearbeidet langs byggetrinn 3 mot Flesland nådde mange milepæler i løpet av 2014. Blant annet ble det gjort gjennomslag på alle fire tunnelene. I november vedtok byrådet at Bybanens byggetrinn 4 skal gå til Fyllingsdalen. Traseen er planlagt via Haukeland sykehus og Mindemyren.

Foto: Elisabeth Langeland Matre, Statens vegvesen

Sykkelveien i Lars Hilles gate var et at tiltakene som stor ferdigstilt i 2014. Foto: Elisabeth Langeland Matre, Statens vegvesen

 

BERGENSPROGRAMMET ÅRSMELDING 2014 (pdf)

 

 

Den ferdige årsmeldingen for Bergensprogrammet var til behandling i samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune 12. mai, og skal opp i byrådet i uke 21. Den skal også opp i fylkesutvalget og fylkestinget før sommeren.

https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/7055/7059/article-126619