Bergensprogrammet

Reisevaner i endring

Twitter FB Publisert onsdag 26. mars 2014. Sist oppdatert mandag 13. oktober 2014

Færre kjører bil. Flere bruker kollektivtransport. Og flere forflytter seg til fots. Det er markante endringer å spore i reisevanene hos folk som bor i Bergen, viser ny undersøkelse.

Dette er fjerde gangen det blir gjennomført en regional reisevaneundersøkelse for Bergensområdet siden 1992. Cirka 10 500 personer
fra 15 kommuner i alderen 13 år og oppover har fått ulike spørsmål knyttet til sin reiseaktivitet.

Undersøkelsen viser en klar tendens til at færre kjører bil, flere bruker kollektivtransport og at flere går til fots når de skal forflytte seg. Endringen skjer først og fremst i Bergen kommune, mens situasjonen er ganske stabil for resten av området i undersøkelsen.

Det er første gang ser vi en endring av betydning i positiv retning i reisemiddelbruk, ifølge senioringeniør Erik Johannessen i Statens vegvesen, som har ledet arbeidet med undersøkelsen.

– Vi reiser like ofte som før, vi har de samme reisehensiktene, men måten vi reiser på er i endring, seier Johannessen.

– Et gledelig trendskifte
-Dette er et svært gledelig trendskifte i måten vi reiser på i Bergensområdet. Det er et politisk mål at biltrafikken reduseres, for første gang i denne undersøkelsen ser vi at biltrafikken er på vei ned. De grepene vi har tatt i kollektivtrafikken over flere år, virker inn på folks valg av reisemiddel. Bybanen ser ut til å løse store deler av transportbehovet i Bergen sentrum, at kollektivandelen i Bybane-bydelene går opp fra 19 til 28 % er imponerende, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

Byråd Filip Rygg i Bergen kommune mener også resultatene i undersøkelsen indikerer et gledelig trendskifte.

– For en by med store klima- og miljøambisjoner er dette hyggelige tall og en viktig bekreftelse på at Bybanen og Bergensprogrammet gir resultater. Det er fortsatt mye som er uløst og de neste årene vil vi stå overfor minst like store investeringer som skal kunne gi enda bedre tall. På den måten blir vi en mer attraktiv by, med bedre luft, større fremkommelighet og reduserte klimagassutslipp, sier Rygg. (Saken fortsetter under illustrasjonen.)

Print

 

Flere turer til fots, liten nedgang for sykkel
De myke trafikantene blir også samlet sett flere. Økningen skjer gjennom flere turer til fots. Samtidig har sykkelbruken gått litt ned sammenlignet med 2008.

– Nå som vi ser resultatene av den store kollektivsatsingen de siste årene, ser vi frem til at fjorårets økning i sykkelinvesteringer skal gi resultater i form av en økt sykkelandel de kommende årene. Allerede i mai åpner den nye sykkelveien i Lars Hillesgate, sier Rygg.

Vekst mot vest
4 av 10 turer har hjemmet som reisemål, mens reiser til handel og service, arbeidsplass og fritidsaktiviteter er de tre vanligste reisemålene utenom hjemmet.

-For hele området er antallet turer per person og per dag likt med 2008. Og så ser vi at det har vært en særlig vekst i den samlede reiseaktiviteten i tilknytning til bydelene Bergenhus og Årstad i Bergen kommune, og mellom Bergen kommune og nabokommunene i vest, sier Johannessen.

Print

 

 

Kategori: Nyheter