Bergensprogrammet

Arbeidet med gang- og sykkelvei langs Sælenvannet i gang

Twitter FB Publisert mandag 24. april 2017. Sist oppdatert torsdag 4. mai 2017

Totalt skal det bygges ca 1000 m gang og sykkelveg langs fv. 540 Bjørgeveien fra Straumevegen til Sandeide.

Anlegget skal etter planen stå ferdig sommeren 2018 og vil gi et forbedret tilbud for gående og syklende mellom Ytrebygdsruten, Fyllingsdalen og Bergen vest.

Prosjektet innebærer ny gang- og sykkelveg, utfylling av deler av Sælenvannet til friluftsområde og bygging av gangbro over fv. 540 Bjørgeveien fra den nye gang- og sykkelvegen til det nye boligområdet Strømme gård. I tillegg skal det utføres arbeid med utvidelse av Sælenkanalen på vegne av Bergen kommune. I mai starter arbeidet med utfylling i Sælenvannet. Det er stein fra E39 Svegatjørn – Rådal som skal fylles i vannet ved hjelp av splittlekter.

 

Kategori: Gang og sykkelveg