Bergensprogrammet

Åpningsfest for bybanen 3

Twitter FB Publisert mandag 15. august 2016. Sist oppdatert torsdag 6. oktober 2016

Mandag 15. august åpnet byggetrinn 3 av Bybanen fra Lagunen til Birkelandsskiftet terminal. Det ble feiret med taler, sang, snorklipping og oppholdsvær.

Det var smil på alles lepper under åpningen, og både politikere, representanter fra ulike offentlige og private virksomheter, barnehagebarn, skolekorps og nybakte bybanenaboer deltok i feiringen. Ikledd bunader holdt ordfører Marte Mjøs Persen og fylkesordfører Anne Gine Hestetun taler før snoren ble klippet.

Ryggmargen i kollektivsystemet

– Bybanen er ryggmargen i kollektivsystemet i Bergen, sa ordfører Marte Mjøs Persen, og understreket hvor viktig Bybanen er for byutvikling og for at Bergen skal nå det ambisiøse målet om å bli «Norges grønneste by». – Bybanen knytter byen sammen, gjør den mer tilgjengelig og gir et løft til byområdene langs traseen. Med åpningen av traseen til Birkelandsskiftet er vi ett skritt nærmere målet om en grønnere by, sa hun i sin gratulasjonstale.

– Jeg er ikke så rent lite stolt! Slik åpnet fylkesordfører Anne Gine Hestetun sin tale under åpningen. – Jeg håper den nye traseen vil bidra til at enda flere får en enklere transporthverdag. Skal vi overvinne bilbruk og få renere byluft må vi ha et tilgjengelig kollektivnett og utbyggingen av Bybanen bidrar til nettopp dette.

Fikk æren av å klippe snoren. Til venstre: ordfører Marte Mjøs Persen og fylkesordfører Anne Gine Hestetun.

Fikk æren av å klippe snoren. Til venstre: ordfører Marte Mjøs Persen og fylkesordfører Anne Gine Hestetun.

Foreløpig er det kun strekningen Lagunen – Birkelandskrysset som har åpnet for trafikk. Neste år vi hele strekningen i byggetrinn 3 fram til Flesland åpne for trafikk når Avinor ferdigstiller den nye flyplassterminalen.

Om den nye traseen

Byggetrinn 3 har syv holdeplasser, syv km dobbeltspor, 4,2 km ny sykkeltrase, innfartsparkering for 280 biler og 25 000 m2 bygningsmasse, blant annet et administrasjonsbygg, et moderne verksted og en vognhall som er dimensjonert for en framtidig utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane. Det hele er finansiert innenfor en kostnadsramme på 3,715 mrd – og bygget på 3 år.

Traseen går fra Lagunen inn til Råstølen holdeplass. Videre går banen i tunnel til de store arbeidsplassene i området Sandsli/Kokstad. Fra Sandsli og videre mot Flesland glir Bybanen parallelt med en ny gang- og sykkelvei. Idet banen krysser Flyplassveien går den over taket på et nybygd «park&ride» parkeringshus. Traseen fortsetter langs Flyplassveien, så i tunnel det siste stykket før den når endestoppet i den nye terminalen på Bergen Lufthavn Flesland.

Bybanen Utbygging er ansvarlig for grunnerverv, design, prosjektering og utbygging av Bybanen. Organisasjonen er en enhet i Hordaland fylkeskommune.

Det var mange som hadde lyst å få med seg den offisielle åpningen av Bybanen byggetrinn 3. Barn fra Kvernslåtten barnehage deltok på markeringen.

Det var mange som hadde lyst å få med seg den offisielle åpningen av Bybanen byggetrinn 3. Barn fra Kvernslåtten barnehage deltok på markeringen.

Kategori: Kollektivtiltak